Trong cuộc đối đầu thế kỷ\

Sách cung cấp những tư liệu về cuộc đụng đầu lịch sử, vô cùng gay go, quyết liệt giữa ta và địch trong thời kỳ Mỹ trực tiếp đưa quân vào tiến hành chiến tranh cho đến lúc rút quân

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan Hàm
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2005
Phiên bản:In lần thứ hai
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7043 Tr431c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn