Ba mươi năm chiến tranh giải phóng - Những trận đánh đi vào lịch sử

Sách nghiên cứu, phân tích, đánh giá về từng trận đánh tiêu biểu có ý nghĩa biến đổi tình thế và tương quan lực lượng, qua đó cho thấy nguyên nhân thắng lợi của quân đội Việt Nam trước một đội quân viễn chính thiện chiến của hai tên đế quốc hùng mạnh là Pháp và Mỹ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Bá Toàn (chủ biên)
Đồng tác giả: Lê, Văn Đệ (biên soạn), Phạm, Huy Dương (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 B100m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn