Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế trong các doanh nghiệp

Sách trình bày những vấn đề cơ bản về thuế, hạch toán thuế trong doanh nghiệp như: thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu và hạch toán các loại thuế trên; giới thiệu hệ thống các văn bản qui định của Nhà nước về chính sách thuế trong các doanh nghiệp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Trung tâm UNESCO phổ biến kiến thức văn hoá giáo dục cộng đồng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.067 H561d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn