Một số văn kiện chỉ đạo tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 - chiến dịch Hồ Chí Minh\

Sách giới thiệu những văn kiện chỉ đạo tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, qua đó cho thấy sự lãnh đạo tài tình của Trung ương Đảng, sự chỉ đạo đúng đắn, nhạy bén, kịp thời của Đảng ủy quân sự Trung ương - Bộ Quốc phòng - nhân tố quyết định thắng lợi vĩ đại chiến dịch Hồ Chí Minh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Bộ Quốc phòng. Đảng ủy quân sự Trung ương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7043 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn