Bác Hồ với Châu Phi\

Sách đề cập đến những suy nghĩ, tình cảm sâu sắc cùng những hành động thiết thực đấu tranh vì công cuộc giải phóng các nước Châu Phi của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thành
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lý luận chính trị, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 B101h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn