Gorvernment and politics in Western Europe\

Phân tích 4 hệ thống dân chủ chính của châu âu là Anh, Pháp, ý, Đức về mặt lý thuyết thực tiễn, tập trung vào các chủ đề: sự phân cấp chính trị, các Đảng phái chính trị và các nhóm bạo lực, các cơ quan nhà nước; Có minh họa kèm theo...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Yves Mény
Đồng tác giả: Knapp Andrew, Lloyd Janet
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Washington, D.C.: Oxford University, 1993
Phiên bản:xb.lần thứ hai
Chủ đề:
Anh
ý
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.3 G434v
Bản Unknown Checked outHạn: 11-24-2004 00:00  Gọi tài liệu này về