Kinh tế học trong các vấn đề xã hội: Sách tham khảo\

Sách đề nghiên cứu các khái niệm và nguyên tắc kinh tế cơ bản, đồng thời áp dụng những nguyên tăc này trong việc phân tích các vấn đề xã hội

Lưu vào:
Tác giả chính: Sharp Ansel M.
Đồng tác giả: Charles A. Register, Paul W. Grimes, Phan, Đặng Cường (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 361.1 K312t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn