Văn kiện đảng toàn tập\ tập 38

Sách giới thiệu những văn kiện phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1977 gồm các báo cáo, nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông báo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ chính trị, Ban Bí thư khoá IV

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng Cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn