Điện Biên Phủ: 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ\

Sách giới thiệu những bài viết của Đại trướng Võ Nguyên Giáp về Điện Biên Phủ trong đó đề cấp đến vai trò lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo chiến lược, chiến thuật và tình thần chiến đấu của quân đội, tinh thần phục vụ tiền tuyến của nhân dân, cùng những suy nghĩ của Đại tướng rút ra từ cuộc kháng chiến...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Nguyên Giáp
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Phiên bản:Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7041 Đ305b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn