Latin American adjustment: How much has happened\

Nghiên cưú quá trình cải tổ của 8 nước châu Mỹ latin : Achentia, Brasil, Mêhicô... và 2 nhóm nước nhỏ ở Caribê và trung Mỹ; các chính sách cần thiết để phục hồi kinh tế và khắc phục khủng hoảng nợ, việc thực hiện một cách có hiệu quả các chính sách này và kết quả đạt được...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: John Williamson
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Washington, D.C.: Institute for internal economics, 1990
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.9 L110-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn