Việt Nam 30 năm chiến thắng giải phóng và bảo vệ tổ quốc (1945-1975): Biên niên sự kiện

Sách phác thảo bức tranh toàn cảnh của hai cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trong thời kỳ từ sau Hiệp định Giơnevơ đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 qua những đánh giá, phân tích các sự kiện chính trị, quân sự lớn trong thời gian này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 V308n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn