Khâm định Đại nam hội điển sự lệ\ Tập 1

Bộ sử được biên soạn dưới triều Nguyễn, vào giữa thế kỷ XIX, nhằm ghi chép lại các điển pháp, quy chuẩn và các dữ kiện liên quan đến tổ chức và hoạt động của một triều đại, một Nhà nước. Bộ sách gồm 8 tập.

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Duy Chưởng (hiệu đính)
Tác giả tập thể: Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện Sử học
Đồng tác giả: Đỗ, Văn Hỷ (hiệu đính), Nguyễn, Thế Đạt (dịch), Nội các triều Nguyễn (iên soạn), Quang Đạm (hiệu đính), Trần, Huy Hân (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Huế: NXB. Thuận Hoá, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7029 Kh120đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn