Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ\ Tập 2

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Huy Hân (dịch)
Tác giả tập thể: Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện Sử học
Đồng tác giả: Lê, Duy Chưởng (hiệu đính), Nội các triều Nguyễn (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Huế: NXB. Thuận Hoá, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7029 Kh120đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn