American trade politics\

Nghiên cưú quá trình lập chính sách thương mại của Mỹ. Các chính sách này làm giảm những hạn chế trong nhập khẩu của Mỹ và hướng thế giới tới một chế độ thương mại cởi mở hơn. Sự thăng trầm của nền kinh tế Mỹ có ảnh hưởng tới chính sách thương mại. Các cuộc đàm phán để tiến tới một thỏa ước thương m...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: I.M. Destler
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: Institute for international economics, 1992
Phiên bản:xb.lần thứ hai
Chủ đề:
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.973 A104e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn