Phục vụ và duy trì: cải thiện hành chính công trong một thế giới cạnh tranh: Sách tham khảo\

Trên cơ sở phân tích khái quát bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới, sách đã phác hoạ bức tranh toàn cảnh về nền hành chính công trong thế kỷ XXI; luận giải những bài học kinh nghiệm của các quốc gia trong quá trình cải cách hành chính, đồng thời đề cập đến những vấn đề bức xúc của nhiều quốc gia nh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: S.Chiavo-Campo
Tác giả tập thể: Ngân hàng pháp triển châu Á
Đồng tác giả: Ngô, Đức Mạnh (dịch), P.S.A. Sundaram
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 352.2 Ph506v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn