50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2004)

Sách gồm những bức ảnh quí, ghi lại từ chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa với những chiến công của biết bao chiến sĩ anh hùng, cùng với thần trí, nghị lực của những tại năng lãnh đạo và cả dòng thác của những lớp dân công phục vụ chiến trường...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Quốc Hùng (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: Văn nghệ TP.HCM, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 N114m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn