Triết học nhân sinh: Những tác phẩm của các triết gia phương tây từ Plato tới Kant - sách tham khảo

Sách tập hợp các đánh giá có tính tổng quan về triết học phương tây từ góc độ các vấn đề nhân sinh từ cổ điển tới cận hiện đại

Lưu vào:
Tác giả chính: Lưu, Văn Hy (dịch)
Đồng tác giả: Hoàng, Thị Thơ (hiệu đính), Nguyễn, Đức Phú (dịch), Nguyễn, Minh Sơn (dịch), Stanley Rosen (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 100 Tr308h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn