Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sách giới thiệu 350 bức ảnh quý, qua đó đã khác hoạ một cách sống động, chân thực những khoảng khắc đáng ghi nhớ trong cuộc đời bình dị nhưng vô cùng vĩ đại của chủ tịch Hồ Chí Minh. Sách in bằng hai thứ tiếng Việt và Anh

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Bảo tàng Hồ Chí Minh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thông tấn, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 Ch500t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn