Lịch sử triết học và các luận đề: Sách tham khảo

Sách tường thuật lịch sử triết học phương Tây từ thời kỳ sớm nhất tới thời kỳ hiện đại và giới thiệu các tác phẩm gốc của các nhà triết học phương Tây từ trước tới nay.

Lưu vào:
Tác giả chính: Samuel Enoch Stumpf
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 180 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn