Nhập môn triết học phương Tây

Sách giới thiệu những bài đọc, tuyển tập từ những triết gia cổ điển và đương thời về bảy chủ đề cốt lõi như bảy nguyên lý cơ bản của truyền thống triết học phương Tây: bản chất của kiến thức, sự hiện hữu của thượng đề, các dạng thực tại, thân phận con người và sự sống sau khi chết, tự do chọn lựa, g...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Samuel Enoch Stumpf
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 190 Nh123m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn