Văn kiện đảng toàn tập\ Tập 30 (1969)

Tập sách giới thiệu những văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam, phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1969

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Quý (chủ biên)
Tác giả tập thể: Đảng Cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn