The central banks: The international and European Directions\

Tài liệu nghiên cưú kinh tế thuộc trường phái Keyn về vai trò, chức năng của các ngân hàng trung ương và mối quan hệ với chính phủ

Lưu vào:
Tác giả chính: William Frazer
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Westport: Praeger, 1994
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
EC
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.1 C203t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn