Bảy mươi kỳ quan thế giới cổ đại quá trình kiến tạo những công trình kiến trúc vĩ đại

Sách giới thiệu 70 kỳ quan nổi tiếng của thế giới cổ đại, đay là những công trình,những tác phẩm nghệ thuật...đã tạo nên ấn tượng sâu sắc cho nhân loại

Lưu vào:
Tác giả chính: Chris Scarre
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Mỹ thuật, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 722 B112m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn