Niên giám thống kê 2003: Statistical year book 2003\

Sách cung cấp những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng và động thái kinh tế - xã hội của đất nước, ngoài ra còn có những số liệu thống kê chủ yếu của một số nước và vùng lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới năm 2003. Sách in bằng tiếng Việt và tiếng Anh....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 315.97 N305g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn