Việt Nam trên con đường lớn - Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

Sách giới thiệu những công trình nghiên cứu về quá trình Đảng ta tìm tòi, khảo nghiệm để đi đến khởi xướng đường lối đổi mới toàn diện, quá trình tổ chức, thực hiện chỉ đạo đường lối đổi mới cùng những định hướng cho sự phát triển của Việt Nam....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Khánh (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2004
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V308n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn