72 vụ án tranh chấp lao động điển hình - Tóm tắt và bình luận

Sách giới thiệu tóm tắt và bình luận 72 vụ án tranh chấp lao động điển hình. Hệ thống các văn bản pháp luật của nhà nước về lao động.

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Việt Cường (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động xã hội, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 B112m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn