Code of federal regulation: Commerce and Foreign Trade

Nội dung trong ba quyển của bộ sách 15 về thương mại và ngoại thương quy định về văn phòng và ban thư ký thương mại; ban điều hành các khu vực ngoại thương, quản lý xuất nhập khẩu, và vấn đề quản lý thông tin viễn thông Quốc gia thuộc Bộ thương mại...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Washington, D.C.: Government, 1994
Chủ đề:
Law
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.07 C419e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn