Văn minh Việt Nam\

Sách là một công trình nghiên cứu những nét đặc trưng về văn minh Việt Nam, từ địa lý, lịch sử, chủng tộc, đời sống, sinh hoạt đến đặc trưng về nền sản xuất kinh tế, tôn giáo, cũng như đời sống tinh thần và nghệ thuật của người Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Huyên
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Hội nhà văn, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7 V115m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn