Nước Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam - một cách nhìn\

Sách tập hợp những bài báo của tác giả Phạm Khắc Lãm viết trong những năm chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam, lý giải sự thất bại của đế quốc Mỹ, nguyên nhân thắng lợi của nhân dân Việt Nam, bóc trần bộ mặt hiếu chiến của đế quốc Mỹ âm mưu thôn tính miền Nam Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Khắc Lãm
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7043 N557m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn