Các quy định pháp luật về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

Sách trích giới thiệu Pháp lệnh cán bộ công chức năm 1998, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2000 và 2003, cùng các Nghị định của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức, chế độ thôi việc, bồi thường chi phí đào tào đối với cán bộ, công chức......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.068 C101q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn