Các quy định pháp luật về phát huy dân chủ

Giới thiệu hệ thống các văn bản pháp luật quy định dân chủ tại xã, phường, thị trấn, các cơ quan đơn vị cơ sở, cùng các quy định bảo đảm thực hiện dân chủ trong lĩnh vực giám sát, thanh tra, tiếp công dân và hoà giải ở cơ sở......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.085 C101q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn