Tìm hiểu chủ trương đối ngoại của Đảng thời kỳ 1945-1954\

Sách phản ánh một cách chân thực, có hệ thống những điều kiện hình thành và nội dung co bản chính sách đối ngoại độc lập tự chủ và sáng tạo của Đảng ta trong những năm 1945 - 1954, một gia đoạn cam go của lịch sử Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Quang Hiển
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.2597 T310h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn