Xây dựng làng văn hóa ở đồng bằng Bắc bộ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa

Sách nghiên cứu, khảo sát và đánh giá toàn diện, hệ thống thực trạng đời sống văn hoá ở thôn làng vùng đồng bằng Bắc Bộ, góp phần lý giải những vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn của nhiệm vụ xây dựng làng văn hoá thời kỳ CNH, HĐH, từ đó đề xuất và kiến nghị những định hướng cơ bản và hệ thống nhữ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đinh, Xuân Dũng (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.09 X126d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn