Turnaround: The Political Economy of Development Liberalization in Ecuador, 1984-1988\

Tác giả với tư cách là Bộ trưởng Bộ tài chính dưới thời tổng thống Febers Cordero ở Ecuador đã miêu tả vai trò thống trị của các lực lượng chính trị trong chính sách kinh tế. Vấn đề cần xóa bỏ chính sách kinh tế cổ điển giữa những phí tổn hiện tại và lợi nhuận tương lai cho toàn đất nước, một khi nề...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Francisco X. Swett
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : California: ICEG., 1989
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.959 T521n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn