Luật tục chăm và luật tục Raglai\

Sách sưu tầm, hệ thống và biên dịch các điều luật tục chăm, Raglai cổ truyền; nghiên cứu; kế thừa luật tục truyền thống xây dựng các quy ước buôn làng, ứng dụng luật tục trong việc quản lý cộng đồng, sách được thể hiện bằng ngôn ngữ chăm, Raglai, Việt...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Trung tâm KHXH & NVQG. Viện nghiên cứu văn hoá dân gian
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Dân tộc, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.89 L504t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn