Liên kết kinh tế ASEAN - Vấn đề và triển vọng\

Sách góp phần làm sáng tỏ thực trạng liên kết kinh tế ASEAN, lý giải một số xu hướng lớn đang diễn ra, tạo thành môi trường quy định sự lựa chọn của ASEAN cũng như dự đoán triển vọng sinh tồn và phát triển của ASEAN trong giai đoạn trung hạn tới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đình Thiên
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thế giới, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.959 L305k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn