Bank Lending to developing countries: The policy Alternatives\

Nghiên cưú về một trong những vấn đề quan trọng nhất của ngân hàng, đó là vay nợ. Tài liệu phân tích vai trò của thời hạn và điều kiện vay nợ; biện pháp áp dụng của mỗi phương án đối với người vay và đối với ngân hàng; đánh giá chính sách từ những phân tích này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: C.Fred Bergsten
Đồng tác giả: John Williamson, William R. Cline
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Washington, D.C.: IIE., 1985
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.1 B105k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn