Trích dẫn APA

Hữu Tuấn. (2004). Ngụ ngôn cổ điển phương Tây (In lần thứ 3, có sửa chữa bổ sung.). Hà Nội: Văn học.

Chicago Style Citation

Hữu Tuấn. Ngụ Ngôn Cổ điển Phương Tây. In lần thứ 3, có sửa chữa bổ sung. Hà Nội: Văn học, 2004.

Trích dẫn MLA

Hữu Tuấn. Ngụ Ngôn Cổ điển Phương Tây. In lần thứ 3, có sửa chữa bổ sung. Hà Nội: Văn học, 2004.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.