The Work of the SEC

Mô tả các công việc của Uỷ ban hối đoái chứng khoán Mỹ qua các điều lệ quản lý hành chính và tổ chức Uỷ ban, cách ra chỉ thị đúng luật và việc phê chuẩn làm cho các luật chứng khoán của liên bang có hiệu lực

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Washington, D.C.: SEC, 1994
Chủ đề:
Law
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.73 W434k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn