Hệ thống công vụ và xu hướng cải cách của một số nước trên thế giới: Sách tham khảo\

Sách giới thiệu về tổ chức Nhà nước, bộ máy hành chính, lịch sử, nền công vụ, chế độ quản lý công chức của các nước: Trung Quốc, Nhật, Thái Lan, Nga, Pháp, Đức, Anh, Mỹ. Nội dung đề cập các vấn đề: cải cách, các chế độ tuyển chọn, đào tạo, thi tuyển, đánh giá, đề bạt, bãi nhiệm, lương bổng, chế độ p...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thang, Văn Phúc
Đồng tác giả: Nguyễn, Minh Phương, Nguyễn, Thu Hiền
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 352.2 H250t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 05-31-2006 00:00  Gọi tài liệu này về