Nghiên cứu Văn - Sử - Địa (1954 - 1959). Những vấn đề lịch sử ngữ văn. Quyển II: Văn học dân gian - lý luận, phê bình và lịch sử văn học - ngôn ngữ học

Sách tuyển chọn các bài nghiên cứu trong thời gian 1954 - 1959 về văn học dân gian, lý luận, phê bình, lịch sử văn học và ngôn ngữ học.

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hữu Sơn (biên soạn)
Tác giả tập thể: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện văn học
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.922 Ngh305c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn