Tìm hiểu môn học Triết học Mác Lê nin: Dưới dạng hỏi đáp

Sách được biên soạn dưới dạng hỏi và đáp với nội dung ngắn gọn và hệ thống dựa theo yêu cầu và cấu trúc chương trình triết học đề cập đặc điểm cơ bản tư tưởng triết học phương Đông cổ, Tây Âu, triết học Mác Ănghen và sự phát triển quan điểm triết học Mác Lê nin về sự vận động...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Ngọc Quang (chủ biên)
Đồng tác giả: Nguyễn, Thế Kiệt (chủ biên), Trần, Văn Phòng (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lý luận chính trị, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.5322 T310h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn