Trần Phú\

Truyện kể về tuổi thơ của cậu ấm Trần Phú phải chứng kiến cảnh đất nước nô lệ lầm than, mồ côi cha mẹ từ lúc lên 6 tuổi sống khổ cực nhưng hiếu học, thông minh, sớm tiếp cận với phong trào yêu nước trưởng thành trong phong trào cách mạng, trở thành Tổng bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Sơn Tùng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 2004
Phiên bản:In lần thứ 4
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.9597 Tr121p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn