Trích dẫn APA

Sơn Tùng. (2004). Trần Phú\ (In lần thứ 4.). Hà Nội: Thanh niên.

Chicago Style Citation

Sơn Tùng. Trần Phú\. In lần thứ 4. Hà Nội: Thanh niên, 2004.

Trích dẫn MLA

Sơn Tùng. Trần Phú\. In lần thứ 4. Hà Nội: Thanh niên, 2004.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.