Cách mạng học tập. Những yếu tố và phương pháp để học tập tốt

Sách giới thiệu những khái niệm về giáo dục hiện đại, cung cấp những thông tin về phương pháp giảng dạy và phương pháp học tập cấp tốc và có hiệu quả, ngoài ra sách còn hướng dẫn phương pháp đọc toàn bộ nội dung một tài liệu trong vong 15 phút...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Jeannette Vos - Gorden Dryen
Đồng tác giả: Vương, Anh Tuân (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 371.3028 C102m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn