Legislative law and process: In a nutshell\

Mô tả quá trình lập pháp bắt nguồn từ cảm xúc đến ý tưởng và trở thành những dự luật có hiệu quả. Các cơ quan lập pháp đã thử nghiệm và chắt lọc những ý tưởng này. Việc áp dụng luật sau khi được ban hành ở các cơ quan nhà nước và nhân dân...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Jack Davies
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : 1990
Phiên bản:xb.lần thứ hai
Chủ đề:
law
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.73 L201-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn