Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng một tấm gương bất diệt: Hồi ký

Sách gồm các bài viết bằng nhiều thể loại khác nhau của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các địa phương viết về cuộc đời và sự nghệp của Trần Phú - Tổng Bí thư của Đảng ta cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Khoa Điềm (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.9597 Tr121p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn