50 nhà kinh tế tiêu biểu: Sách tham khảo\

Sách viết về cuộc đời và ý tưởng của 50 nhà kinh tế nổi tiếng. Bao gồm tiểu sử ngắn gọn và tóm tắt những tư tưởng chính của họ, đánh giá vị trí của họ trong lịch sử kinh tế học và sự đóng góp của họ trong phát triển kinh tế thế giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Pressman Steven
Đồng tác giả: Đặng, Tài An Trang (dịch), Nguyễn, Xuân Nam (dịch), Tống, Minh Tuấn (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.092 N114m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn