Gương sáng đất Thăng Long

Sách tuyển chọn một số nhân vật kiệt xuất của đất kinh kỳ các anh hùng hào kiệt xuất hiện ở những thời điểm lịch sử khác nhau nhưng là các danh nhân sáng ngời trên các lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật ... Tài năng của các vị anh hùng đã cống hiến cho lịh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Nữ Quốc Phương (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7 G561s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn