Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 29 (1968)

Văn kiện Đảng phản ánh hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam trong năm 1968 gắn liền với lịch sử oai hùng của dân tộc tiến hành tổng tiến công cách mạng miền nam. Văn kiện gồm các nghị quyết, chỉ thị, thông tư, thông báo điện, thư của ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, ban bí thư....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn